Ở lại đi

Ở LẠI ĐI…

Hãy ở cạnh nhau qua mưa nắng
Dẫu trái tim sẽ có lúc về già
Tình yêu này rồi sẽ bớt thiết tha
Nhưng ở lại, hãy vì nhau ở lại.
Trái tim ta là những vườn cây trái
Ủ hương yêu cho gió ngọt theo người
Bàn tay này còn ấm những lần hơi
Chờ để ủ bàn tay người chớm lạnh.
Ở lại đi vì những mùa mưa nắng
Người có ta cho những lúc chao lòng
Ngôi nhà này gạt gió những mùa Đông
Chỉ giữ lại hơi ấm và ước nguyện.
Ở lại đi, còn rất nhiều câu chuyện
Ta giữ riêng và muốn kể cho người
Rất nhiều điều ta giữ giữa đêm khuya
Chờ người để mở lòng và thấu hiểu.
ST

Trả lời