SINH NHẬT CỦA NÓ

Sinh nhật năm nào giữa mùa đông
Nhớ xưa được mẹ bế trong lòng
Dòng đời trôi mãi tìm đâu thấy
Con lớn khôn rồi trong bão giông.
Sinh nhật năm này có gì không?
Một ổ bánh kem, vài cành hồng
Bạn bè thăm hỏi câu chúc tụng
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng.
Sinh nhật năm này lắm chữ không
Không bia, không rượu, không má hồng
Không quà , không bánh, không lời chúc
Không tiệc, không tùng, bạn cũng không.
Sinh nhật năm này thôi hết mong
Mình ta ôm ấp kỹ niệm hồng
Bạn bè tứ tán giờ muôn ngã
Hỏi ta , hỏi bạn , có buồn không ?

Trả lời