Tỉnh mộng đi anh

Tỉnh đi anh! Xin anh đừng say ngủ
Ta tuy nghèo, nhưng cũng tạm đủ ăn
Đừng mơ cao, cung gấm với chị Hằng
Đưa đất nước thêm khó khăn lần nữa

Bốn ngàn năm, ta còn gì chọn lựa
Đã bao đời trong khói lửa tan hoang
Cha ông xưa, đi bám đất giữ làng
Đừng vội vã, trang sử vàng viết lại

Tỉnh đi anh! Xin anh đừng nghi ngại
Dân tộc mình quyết sống mãi với non sông
Bốn mươi ba năm, gìn giữ, gánh gồng
Đừng đánh mất, phụ lòng dân anh nhé

Đơn giản thôi, anh không còn non trẻ
Ví nhà mình có thêm kẻ thứ ba
Vợ của anh! Ai sẽ gọi bằng bà?
Hay anh muốn nhà ta là tạp chủng?

Tỉnh đi anh! Nên bài trừ tham nhũng
Dân tộc mình sẽ cảm thấy vui hơn
Hãy thương dân, xin đừng để trách hờn
Trang lịch sử phải dày thêm anh nhé!

+NGUYỄN THANH

Trả lời