Túy vương sầu 10

Phong trần nửa kiếp đã tàn
Xuân cũng bởi hồn côi lặng mấy phần
Cuối nẻo câu thề xưa mãi vọng
Bên đường tiếng hẹn cũ hoài ngân
Quăng tình xoã bóng đời cô phận
Rã ái phong hình kẻ độc thân
Chén tửu đầy vơi cùng nỗi hận
Buồng tim thắt lại tủi lan dần

Dũng Black

Trả lời