Và thế em đi

VÀ NHƯ THẾ EM ĐI

 …Duyên nỡ đoạn cho hồn vụn vỡ 
Ngày chung đôi cứ ngỡ lâu dài 
Nào ngờ định mệnh chia hai 
Nguời về cõi ấy trách ai bây giờ…!??! 
Mưa nặng hạt nghe bờ mi nặng… 
Cớ sao nguời lẳng lặng ra đi 
Mưa hay lệ vuớng trên mi 
Mà sao chỉ thấy sầu bi ngợp trời 
Bởi định mệnh xô đời ta gặp… 
Để bây giờ phải tập quên đi 
Gặp rồi lại phải chia ly 
Bây giờ lối cũ ta đi một mình 
Đời đã định men tình cay đắng 
Hà cớ gì ta gắng tìm cay 
Để giờ nửa tỉnh nửa say 
Men tình đoạn bến đắng cay mãi tồn… 
—–Dũng Black……

One comment

  1. Pingback: Anh có đến bên em – Thư viện thơ

Trả lời