Bài thơ buồn tha hương

gió chiều nay thổi về đâu

cho lòng man mát nỗi sầu cô đơn
gió chiều thổi nhẹ từng cơn
cho đàn lỡ nhịp nỗi hờn vương cao.
gió chiều nay thổi lao xao
lá rụng về cội,mưa rào lê thê
xa xăm một bóng đi về
cô đơn người bước,tỉ tê giọt sầu.
người đi chẳng biết về đâu
chân mang nghĩa nặng tình sâu bước dời
người đi bóng khuất giữa đời
lòng mang tâm sự chẳng lời nên câu.
người đi đi mãi về đâu
phong ba số kiếp biết đâu là bờ
người đi biết đến bao giờ
tìm gặp hạnh phúc ,bến mơ đợi người.