Cho em ..Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Cho em về ở tuổi hai mươi

Để kiêu hãnh nụ cười rạng rỡ
Đừng cho em tình duyên trắc trở
Nét u sầu chắn lối bước qua.
Cho em trở về với tuổi hoa
Khỏi đôi vai gánh màu tang tóc 
Cho em một lần, thôi không khóc 
Khi bước đời lệch hướng niềm vui. 
Cho em một lần ,một lần thôi
Đừng nghèn nghẹn thốt lời trăn trối
Xin gió ban ơn vì em nông nổi
Nhốt linh hồn ở cõi mù tăm.

Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Trả lời