Chớ Gọi Anh Bằng Chú

Em ơi chớ gọi anh bằng chú 
Dù chỉ vô tình hay cố tâm . 
Có đáng gì đâu lời gọi ngắn 
Nhưng buồn dài lắm đến trăm năm ..

Em ơi chớ gọi anh bằng chú 
Nghe tủi vô cùng một chữ anh . 
Nếu lỡ người ta kêu tiếng chị 
Lệ ngà em có sắp long lanh ..?

Em ơi chớ gọi anh hoài thế 
Có biết rằng anh đau lắm không ? 
Đã thẹn sao còn gan gọi chú 
Để cho nắng phạt má thêm hồng ..?

Làm sao để khỏi em kêu chú ? 
Đổi cả trần gian anh cũng ưng 
Chỉ bởi thèm nghe em gọi khẽ 
Một lời anh nhẹ dẫu run run …

Nhược Thu

Trả lời