Dang dỡ

Dang Dỡ
Thơ: Vũ Xuân Ái

Tôi biết tình tôi đã chết rồi
Chuyện buồn giờ cũng đã xa xôi
Nhưng sao vẫn thấy lòng hoang hoải
 Mỗi bận ngang qua chẳng thấy người

Ôi những ngày xưa rất tuyệt vời
Đường về hai đứa bóng chung đôi
Soi trong ánh mắt em tôi thấy
 Cả một trời sao nhấp nháy cười

Mộng ước không thành em bỏ tôi
Trách tôi hờ hững tháng năm trôi
Để tình em cạn duyên em cạn
Thiên hạ như em được mấy người ?

 Đừng trách em ơi đừng trách nữa
Duyên tình năm tháng dẫu chia phôi
Nợ tình năm tháng còn chưa trả
Vẫn mãi trong tôi một dáng người

Tôi biết hồn tôi đã héo rồi
 Tình xưa như nước chảy hoa trôi
 Sao em không giết em không giết
Em để thân tôi lạc giữa đời!

 Tôi biết em buồn cũng như tôi
Xót tình dang dở cả đôi nơi
 Lầm lỡ kiếp này tôi nhận cả
 Mong em thanh thản tháng ngày vui.

Trả lời