Em sẽ về …

Khi em chưa cảm hết tình yêu

Thì nỗi đau vội vàng kéo đến
Muốn như sâu cuộn mình trong kén
Biết chi đời sướng khổ mai sau?.
Chẳng dùng dằng chuyện đến bên nhau
Nhưng hoạch tính đôi lần thất bại
Biết bao lời hứa yêu anh mãi
Dày vò mình tơi tả trái tim.
Đêm chẳng dày,giấu đủ lặng im
Câu thơ mỏng đau thêm giấc mộng
Đừng thử dò lòng sông sâu rộng
Dong cánh buồm lạc cõi hư vô.
Đừng giằng xé nhau, những nhấp nhô
Rồi cuộc đời như dòng sông xanh mượt
Chảy qua tưới mảnh tình tha thiết
Em sẽ về,bước kịp mùa yêu.
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Trả lời