Hiểu không ai – Thơ Buồn

Hiểu không ai

Chỉ cần một người thôi
Yêu chân thành là đủ
Mắt hướng về chung lối
Môi kề ôm bờ môi

Không so đo gì cả
Người yêu mình với ai
Chọn nắm tay người đó
Hãy nghĩ về tương lai

Không thể có ngày mai
Nếu ôm ghì quá khứ
Hãy sống cho hiện tại
cũng đừng nên giả vờ

Đã bao người không hiểu
Nên đời toàn thương đau
Đã bao người không hiểu
Nên bao người mất nhau
(Người Viết Thơ Đau)

Trả lời