Khoảng trống đêm khuya

Anh có về tìm lại bến mộng mơ..
Mùa đã sang cách phượng chờ rơi rụng
Cõi trần gian là nơi ta tạm mình đứng
Sao lỡ đành để lơ lửng tình xưa..!

Anh có về tìm lại bến mộng mơ..
Mình chung nón giữa trưa hè đứng đợi
Kìa em ơi..! Bóng mây nào đang tới
Mưa bập bùng … Bong bóng sẽ nổi trôi..

Bao lâu rồi , sao còn mãi chưa thôi
Hình bóng cũ vẫn bồi hồi đêm vắng
Vẫn khoảng không giữa đêm dài phẳng lặng
Trắng khung trời chẳng một ánh sao rơi..!

==============================
Lan Anh – Thơ buồn về đêm

Trả lời