Thơ buồn bắt đền đi …anh

Thành phố này đã giấu anh ở đâu?

bắt đền đi những ngày em đơn độc

bắt đền đi những lần em muốn khóc

lại phải giấu buồn vào tận mái tóc đêm!


Bắt đền đi ai bảo đã trốn em

những ngày cuối tuần thèm nắm tay dạo phố

bắt đền đi… anh làm gì ở đó

mà chằng tìm em, anh chẳng chịu tìm em?Thành phố này ồn ã mà lặng im

điều em cần tìm ở đâu em chẳng thấy

bắt đền em đi những cuối tuần chán ngấy

anh đã ở đâu, anh đã nắm tay ai?


Bắt đền đi… sao chẳng ở gần đây

mà đón đưa em cuối tuần, thứ bảy

bắt đền đi, em đợi chờ anh mãi

cái thành phố này giấu anh kĩ quá cơ !


(P2T)

– September Rain

Trả lời