Thương lắm miền Trung ơi

“Ai ơi thương lắm miền Trung

Năm nào cũng vậy bão bùng ập vô

Gió lùa đổ lúa mất ngô

Nước lên gà lợn mọi đồ cuốn theo

Nhà tranh vách lá đã nghèo

Trẻ thơ ánh mắt trong veo thương lòng

Miền Trung nơi ấy cầu mong

Bão nhanh qua để nắng hồng ánh dương

Miền Trung máu thịt yêu thương

Bão qua Nam Bắc hai phương hướng về”