Chớm đông về

Cuối thu rồi .. Đông đến phải ko em ?
Gió đầu đông .. lạnh lòng anh đêm vắng
Đêm cuối tuần … lặng im trong tĩnh lặng
Phút giao mùa .. mang nặng một niềm riêng

Chớm đông về gieo cái lạnh cô miên
se chút gió làm dâng thêm nỗi nhớ
Đêm đông buồn trở mình nghe hơi thở
Nặng u hoài thương nhớ bóng hình aiGiọt thu buồn còn đọng chút sương mai
Đêm đầu đông nghe lòng mình hoang vắng
Cơn gió đông mang ý tình sâu nặng
Chút nghẹn ngào mơ tưởng một người xa … !

MH

Trả lời