Em đi

Em đi tôi thấy lỡ làng
để anh cô lẻ lang thang bến bờ
em đi mang cả mộng mơ
để tình anh chết..vần thơ lụi tàn

Em đi mây trắng bay ngang
chiều buông lộng gió miên man nỗi buồn
em đi lệ có trào tuôn
hay là kéo cả tơ nguồn lòng anh

Em đi song cũng kéo mành
em đi có nhớ bóng anh đêm trường

n/sơn

Trả lời