Không phải thiên thần

Không phải thiên thần

Không phải thiên thần từ đâu tới 
Con là khúc ruột mẹ rứt ra 
Mang nặng, đẻ đau, bao vất vả 
Nhọc nhằn những năm tháng trôi qua .
Chẳng cần thiên thần từ đâu tới 
Con cứ là con thật bình thường 
Biết ăn, biết ngủ, biết nghịch phá 
Biết hờn, biết giận, biết yêu thương.
Chẳng cần thiên thần từ đâu tới 
Con cứ là con của mẹ thôi 
Bạc vàng gấm vóc. ..và hơn nữa 
Chẳng bằng con có mặt trên đời !
Theo blog: Hongvanganhtrang

Trả lời