Một đời và mãi mãi

Em là Em thế thôi
Chẳng thay được tạo hóa
Anh muốn làm cỏ lá
Giữ chân em bên đồi

Anh muốn “ Anh “ là “ Em”
Để biết em suy nghĩ
Có yêu anh nhiều xem
Như đêm anh mộng mị

Anh muốn “ Em “ là “ Anh”
Để biết yêu em nhiều
Với em là tất cả
Rộng hơn ngoài biền cả

Em là Em thế thôi
Không luật nào thay được
Nên khổ vẫn đi trước
Ta nối bước sau theo

Anh nhìn Em thật lâu
Ước gì được thay thế
Tình yêu chẳng đổ lệ
Khi tan vỡ đau thương

Anh muốn là “ Em “ lắm
Để biết “ Em” nhớ ai
Nhớ anh hay người khác
Để xóa cơn mộng dài

Anh đã quá thơ dại
Chẳng thay được hồn người
Tìm vui với nụ cười
Gạt bỏ niềm ngang trái

Thôi em là “ Anh “ nhé
Để biết sự thủy chung
Yêu em đến tận cùng
Một đời …..một đời nữa……

Quang Nguyễn