Tình yêu hẹn ở Thiên Đường

Ta từng hẹn xây thiên đường dưới thế
Nơi tình yêu nở ngào ngạt sắc hương
Nhưng giờ đây, em rời anh mãi mãi
Để mình anh ngóng nơi ấy thiên đường

Anh vẫn sống tốt hơn bao giờ hết
Để chúa thương cho anh đến thiên đường
Ở nơi ấy thể nào em cũng đến
Bởi vì em thiên thần chúa yêu thương

Thiên đường ấy đầy hoa thơm cỏ lạ
Chúa toàn năng bên tuyệt mỹ thiên thần
Nhưng hơn cả chỉ bởi vì nơi ấy
Hai thiên thần bất tử- em cùng anh

Thiên thần ấy yêu thương nhau say đắm
Đạt giấc mơ khi còn ở dưới trần
Tình bất tử như thiên thần bất tử
Lại sản sinh những thế hệ thiên thần…

Chúa đã dạy cứ tìm ta sẽ gặp
Anh vững tin gặp được chúa cao siêu
Người đã dựng một thiên đường tuyệt đẹp
Chỉ để dành hai đứa chúng mình yêu.

Thơ Phạm Bá Chiểu

Trả lời