Tôi Mơ Về Áo Trắng Ơi..!

Tôi muốn làm quay lại thời tuổi thơ
Để cắp sách ngày hai buổi tới trường
Và long nhong tụm năm,thêm tụm bảy
Đựơc vui đùa bên bè bạn thân thương…

Tôi nhớ lắm… mỗi ngày năm,bốn tiết
Học mỗi giờ.. không thích lại trốn luôn
Đứa trèo tường…đứa leo rào né tránh
Sao đỏ tìm… kể tiết lại sổ tên…

Ôi còn đâu…thời áo trắng mộng mơ
Nay xa cách mỗi nơi còn đâu nữa..
Mái trường xưa còn kia.. giờ dĩ vãng
Xóa nhạt nhòa ao ước tuổi mộng mơ..

Hoài nhớ

Trả lời