Viết cho người – Quang Nguyễn

VIẾT CHO NGƯỜI

Mùa thu qua cửa
Đi tìm cơn mưa chiều thứ bảy
Mối tình đầu lem ướt dưới mưa bay
Mùa thu còn đó ..
Xơ xác từng chiếc lá

Tiếng chim ca , ngậm ngùi trong khản vọng
Đi tìm người …
Con song mùa hạ cạn
Rồi thu sang nắng vàng đượm mắt sầu
Người nơi đâu ….
Hồn tôi những thu cũ
Lá rơi đầy trên những vùng kỷ niệm

Đi tìm người ….Suốt cả một đời si .

Quang Nguyễn

Trả lời