Chỉ một em thôi

Anh cả đời chỉ một trái tim yêu
Trao cho em làm quà duyên hạnh ngộ
Tình yêu hai ta ngày nao bừng nở
Nồng ngút ngàn theo tiếng gọi buông lơi.

Anh cả đời chỉ có một em thôi
Chỉ một em với anh là quá đủ
Một em thôi là tim anh hồng đỏ
Đập cùng em theo nhịp bước yêu thương.

Anh cả đời chỉ biết một tình em
Một tình em với bao la vẫy gọi
Tiếng em thanh vang trong chiều nắng mới
Ru tình nồng cháy đỏ nhịp tương lai.

Anh cả đời chỉ nhớ một em thôi
Một em thôi là đã ngàn giấc mộng
Hãy cho anh cuộc tình như biển rộng
Để biết rằng, trái đất chỉ mỗi một mình em…

HANSY

Trả lời