Có ai không

“Có ai không tôi mượn đỡ bờ vai

Hôm nay tôi buồn, mệt nhoài đến chán

Có ai không, đưa tay cho tôi nắm

Tôi lạnh rồi, cần lắm một cái ôm


Có ai không, cho tôi một nụ hôn

Một nụ cười, và tâm hồn chia sẻ

Có ai không, làm tôi thành mạnh mẽ

Tôi mệt lắm rồi, tôi dễ buông xuôi….”


— Via: Cafe Trịnh Ca

Trả lời