Nhiều lúc nghĩ

Nhiều lúc nghĩ hay mình đi đâu đó
Đi thật xa,xa khỏi chốn này
Không nói gì và cũng chẳng ai hay
Người có lo,mong mình ngày trở lại

Nhiều lúc nghĩ hay mình thôi khờ dại
Đừng bận tâm ai kia khóc hay cười
Chỉ cần mình chỉ yêu lấy mình thôi
Chắc như thế mình sẽ vui lên đấy
Nhiều lúc nghĩ hay đừng yêu người ấy
Đừng nhớ thương đừng ôm mãi bóng hình
Để lòng mình khỏi suy nghĩ linh tinh
Tự đơn phương tự làm mình phải khổ

Nhiều lúc nghĩ hay là mình từ bỏ
Mối tình kia chỉ có kết cục buồn
Dốc hết lòng để mạnh mẽ và buông
Chắc lúc đó không tổn thương gì nữa

Laika

Trả lời