Vội vàng – Dũng Black

Anh đã vội vàng yêu quá sớm
Để sai lầm nhận trăm ngàn nỗi đau
Anh biết côn đơn từng ngằy ấy
Đã chọn nhầm người trao yêu thương
Sao em đành lòng em yêu hỡi
Nói ra rồi em liền vội quên mau
Lối đi của ngày chung đôi ấy
Lá rụng rơi đầy khắp chốn đây
Em hay chăng bờ môi em mấp mắy
Nói lời yêu chưa dứt em đã vội chia tay
Chiều nay lối cũ mình anh bước
Đơn bóng cô liêu mình anh thôi
Anh chậm bước qua từng gốc nhỏ
Từng chút kí niệm ướt mi cay
Cô đơn lối cũ mưa nhẹ bay
Dạt dào hàng cây lồng trống vắng
Anh nơi ấy quanh mình đầy căy đắng
Mưa rơi lệ đẫm lòng càng tái tê…

Dũng Black

Trả lời